Portfolio > WEAVING

Wrought Graffito, detail
Wrought Graffito, detail
Wrought Graffito
40" x 38"
2021